Gates

Podskupina pro práci s branou. Otevřete vybranou bránu (otevřete vyhrazenou bránu názvu hráče). Zvláštní brány určeného hráče se otevře. Pokud brána ...

Doprava

Podskupina pro práci s dopravníky. Přepravce se musí dostat na břeh. Vložte dopravní prostředek jednotkami (nahrajte vyhrazenou dopravu s vybranými jednotkami přehrávače "jméno"). ...

Konec hry

Vydání zprávy o vítězství nebo porážce a dokončení hry s návrhem do hlavní nabídky. Vítězství (vítězství). Posílá zprávu aktuálnímu hráči ...